Львівська Асоціація учасників ринку нерухомості головна нерухомість дошка оголошень |  нормативні акти нотаріуси члени Асоціації  

Нормативні акти

 

 

О с н о в о п о л о ж н і    н о р м а т и в н і   а к т и   У к р а ї н и, 

які регулюють відносини, повязані з нерухомістю.

     

          1.Конституція України.

          2.Цивільний кодекс України.

          3.Земельний кодекс України.

          4.Житловий кодекс України.

          5.Сiмейний кодекс України.

          6.Закон України “Про власність”.

          7.Закон України “Про форми власності на землю”.  

 

Скачати

Нормативні акти, які регулюють окремі відносини, пов'язані з нерухомістю 

(подані без змін та доповнень) 

Житлові будинки та нежитлові споруди (nau_bud.zip)

Земельні ділянки (nau_zem.zip)

Реєстрація прав на нерухоме майно (r_p.zip)

Судова практика з розгляду спорів, пов'язаних з нерухомістю (s_p.zip)

 

    Систематизацію нормативних актів, які регулюють відносини з нерухомістю, здійснює адвокат Юрiй Масляний.

    Якщо Вам необхiдно переглянути певний обраний нормативний акт, який регулює вiдносини з нерухомiстю, то з його первинною та поточною редакцiєю, усiма змiнами та доповненнями до нього Ви можете ознайомитись на серверi Верховної Ради України

 

Скачати

Зразки документів, які використовуються 

агентствами нерухомості при операціях з нерухомістю

 

Акт огляду об'єктiв нерухомостi (akt_ogl.zip)

Акт опису об'єкта нерухомостi (akt_opys.zip)

Договiр з фiзичною особою на надання послуг з придбання нерухомого майна (fiz_os_k.zip)

Договiр з фiзичною особою на надання послуг з вiдчуження нерухомого майна (fiz_os_v.zip)

Договiр з юридичною особою на надання послуг з придбання нерухомого майна (jur_os_k.zip)

Договiр з юридичною особою на надання послуг з вiдчуження нерухомого майна (jur_os_v.zip)

Договiр на надання послуг з отримання в оренду нерухомого майна (z_orend.zip)

Договiр на надання послуг зi здавання в оренду нерухомого майна (z_ordav.zip)

Попереднiй договiр про купiвлю-продаж об'єкта нерухомостi (pop_dog.zip)

Договір про співпрацю між агенціями (dog_agen.zip)

 

 

 Скористайтесь послугами: пишіть нам | заявка на продаж | додати оголошення

Основні сторінки: головна | нерухомість | дошка оголошень | нормативні акти | нотаріуси | члени Асоціації

 

 © 1999-2005  Львівська Асоціація учасників ринку нерухомості