Львівська Асоціація учасників ринку нерухомості

 головнанерухомість дошка оголошень нормативні акти нотаріуси члени Асоціації  

Стандарт ЛАУРН

   

http://www.realty.lviv.net                           E-mail: realty@lviv.net

                                                                                    СТП   ЛАУРН  01-2000

СТАНДАРТ

ЛЬВІВСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ

УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

_________________________________________________________

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 ДІЯЛЬНОСТІ  З  НЕРУХОМІСТЮ

 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 

_________________________________________________________

 

Чинний від 2000-04-21

 

Передмова

 

1 РОЗРОБЛЕНО

Львівською Асоціацією учасників ринку нерухомості

2 ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів Львівської Асоціації учасників ринку нерухомості, 21.04.2000р., протокол №13.

3 ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Львівською Асоціацією учасників ринку нерухомості, 21.04.2000р.

4 Стандарт відповідає ДСТУ 1.0-93 “Державна система стандартизації України.  Основні положення”, ДСТУ 1.5-93 “Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів”.

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Цей Стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Львівської Асоціації учасників ринку нерухомості.

 

В с т у п

 

Процеси приватизації житлового та земельного фонду в Україні призвели до виникнення нового виду послуг споживачам - послуг щодо операцій з нерухомістю та нової професії – агента з нерухомості. В процесі проведення цього виду діяльності надаються послуги громадянам України для здійснення їх права вільного вибору місця проживання, побудови житла, придбання його у власність чи взяття в оренду, як це передбачено статтями 33 та 47 Конституції України. Оскільки, ринок нерухомості є капіталоємким, пов’язаним із значними фінансовими ресурсами, надання споживачам послуг щодо операцій з нерухомістю повинне бути якісним та безпечним.

З метою запобігання помилок, правопорушень чи зловживань особами, які надають послуги щодо операцій з нерухомістю, необхідно встановити загальні правила здійснення цього виду діяльності юридичними та фізичними особами та процедуру визначення кваліфікаційної придатності осіб, які мають намір займатися новим видом діяльності.

Головним завданням цього Стандарту є уніфікація загальноприйнятих прав та обов’язків осіб, які надають послуги щодо операцій з нерухомістю, та внаслідок дотримання цих загальних засад утвердження у свідомості громадянського суспільства високого ідеалу моральної поведінки агента з нерухомості у професійній діяльності.

 

1  Галузь використання

 

Цей Стандарт встановлює загальні засади проведення діяльності з надання послуг щодо операцій з нерухомістю.

Положення цього Стандарту застосовують члени Львівської Асоціації учасників ринку нерухомості (надалі - Асоціація) щодо їх професійної діяльності з надання послуг щодо операцій з нерухомістю.

 

2  Визначення

 

У цьому Стандарті подано такі терміни та визначення:

Нерухомість – земельні ділянки, житлові й нежитлові будинки, споруди, приміщення (квартири, дачі, гаражі тощо) або їх частини, а також інші об’єкти, вільне переміщення яких неможливе.

Діяльність з нерухомістю – це підприємницька діяльність, пов’язана із здійсненням операцій з нерухомістю.

Операції з нерухомістю - торгівля нерухомим майном; посередницька та інформаційно-консультаційна діяльність, пов'язана з нерухомим майном; управління нерухомим майном.

Агентство з нерухомості - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми або приватний підприємець, зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкт підприємницької діяльності та одним з предметів діяльності яких є діяльність з нерухомістю.

Агент з нерухомості - громадянин України, який отримав диплом державного зразка за фахом з спеціальності “Оцінка майна. Операції з нерухомістю”, виданий навчальним закладом Міністерства освіти України, та сертифікат професійної приналежності.

Клієнт – особа, якій надаються послуги щодо операцій з нерухомістю.

Атестація агентів з нерухомості - визначення кваліфікаційної придатності громадян, які мають намір займатися діяльністю з нерухомістю.

 

3  Права та обовязки агентств з нерухомості

 

3.1 Діяльність з надання послуг щодо операцій з нерухомістю агентства з нерухомості проводять лише при наявності у своєму штаті агентів з нерухомості, які мають сертифікат на право здійснення діяльності з нерухомістю. 

3.2 Для належного надання послуг щодо операцій з нерухомістю агентство з нерухомості має право:

3.2.1 укладати цивільно-правові договори на надання послуг у сфері здійснення діяльності з нерухомістю з організаціями, підприємствами, установами, фізичними особами;

3.2.2 надсилати відповідно до законодавства України про інформацію запити у нотаріальні контори, органи паспортної служби, державної реєстрації та технічної інвентаризації об’єктів нерухомості, житлово-комунального господарства, інші органи, необхідні для отримання від них об’єктивної інформації з предмету здійснення діяльності з нерухомістю;

3.2.3 надавати клієнтам консультаційні та інформаційні послуги;

3.2.4 отримувати, збирати, використовувати та поширювати у встановленому порядку інформацію про нерухоме майно;

3.2.5 видавати друковані засоби масової інформації, бюлетені, посібники тощо з предмету здійснення діяльності з нерухомістю;

3.2.6 проводити експертну оцінку об’єкта нерухомості з виходом на оцінюваний об’єкт і фіксувати його вартість в письмовому документі (звіт про експертну оцінку, ріелторський висновок тощо), який подається для розгляду нотаріусу, суду чи іншому органу;

3.2.7 здійснювати підготовку, оформлення та перевірку правостановлюючих документів на обєкти нерухомості, а також уточнювати прописку мешканців і суми заборгованості по оплаті за утримання та комунальних послугах на обєкт відчуження;

3.2.8 складати проекти цивільно-правових угод щодо відчуження обєктів нерухомості, а також “Угоду про завдаток” , “Договір намірів” тощо.

3.3 Для належного ефективного обслуговування клієнтів агентство з нерухомості повинно:

3.3.1 укласти з клієнтом договір на надання послуг уніфікованого зразка;

3.3.2 надавати точну і повну інформацію клієнтам щодо предмету здійснення діяльності з нерухомістю;

3.3.3 дотримуватися у своїй діяльності чинного законодавства та вимог цього Стандарту.

3.3.4 вимагати від працюючих у фірмі агентів з нерухомості дотримуватися у своїй діяльності вимог чинного законодавства та цього Стандарту, норм професійної етики і діяльності агента з нерухомості;

3.3.5 мати відокремлене приміщення та оргтехніку;

3.3.6 використовувати для здійснення діяльності з нерухомістю як власну електронну базу даних, так і загальну базу даних Асоціації по нерухомості;

3.3.7 для створення та функціонування загальної бази даних Асоціації з нерухомості подавати власну достовірну  інформацію про обєкти нерухомості;

3.3.8 при користуванні загальною базою даних дотримуватись Положення про порядок формування загальної бази даних, розробленого Асоціацією і затвердженого загальними зборами Асоціації.

 

4  Норми професійної  етики та діяльності агентів з нерухомості

 

4.1 Агентом з нерухомості може бути лише особа, яка дотримується у своїй діяльності принципів компетентності, справедливості, відповідальності та дотримання високого ідеалу моральної поведінки в стосунках з клієнтом. Ніякий стимул отримання прибутку і ніяке замовлення від клієнта не може виправдати відхилення від цього ідеалу і принципів.

4.2 Агент з нерухомості повинен керуватися Золотим Правилом, що використовується протягом століть: “Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою.

4.3  Агент з нерухомості має виконувати свої обовязки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

4.4  Агент з нерухомості повинен:

4.4.1 надавати послуги клієнтам з додержанням норм чинного законодавства та етичних норм, і не вчиняти дій, що створюють для інших осіб умови, які можуть спричинити порушення чинного законодавства;

4.4.2 діяти, як незацікавлена особа, неупереджено і об’єктивно, уникаючи особистого корисливого інтересу;

4.4.3  гарантувати клієнту повну конфіденційність в наданні послуг;

4.4.4 вважати захист інтересів клієнта основним завданням, але при цьому поводитись зі всіма сторонами чесно;

4.4.5 уникати перебільшення, введення в оману чи перекручування фактів, що мають відношення до об’єкта власності чи до договору;

4.4.6 співпрацювати з іншими агентами з нерухомості та посередниками, за винятком випадків заперечень з боку клієнта;

4.4.7 з метою захисту інтересів та безпеки всіх сторін, узгодити умови договору між сторонами в письмовій формі, після підписання копії узгодженого документу надати кожній з сторін;

4.4.8 критично ставитися до будь-якої інформації, що має значення для виконання замовлення, перевіряти її до застосування або використання;

4.4.9 при виконанні договору роз’яснити всі незрозумілі клієнту терміни та моменти, що використовуються у професійній діяльності агентів з нерухомості;

4.4.10 відмовитися від надання послуг клієнту, з яким вже укладено угоду іншим агентством з нерухомості і термін дії якої не вичерпався.

4.5 Агент з нерухомості не повинен:

4.5.1 проводити операції з нерухомістю без повноважень, а також встановлювати чи змінювати ціну обєкту без погодження з клієнтом, навіть якщо це призводить до отримання прибутку;

4.5.2 свідомо чи несвідомо робити невірні твердження чи твердження, що вводять в оману, відносно конкурентів та їхньої підприємницької діяльності;

4.5.3 відмовляти у рівноправних послугах будь-якій особі незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та  соціального  походження, майнового чи сімейного стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

4.5.4 надавати послуги, що є поза сферою його повноважень, якщо він не використовує допомогу уповноважених осіб; про залучення інших осіб клієнт має бути повідомлений.

4.6 Неетичним вважається:

4.6.1 прийняття замовлення на один і той же об’єкт декількома виконавцями – агент ствами з нерухомості;

4.6.2 будь-яка форма демпінгу з метою прийняття замовлення; конкуренція має базуватися на засадах компетентності і якості виконання робіт.

4.7 Якщо в процесі роботи агент з нерухомості виявив недостатність компетенції, він зобов’язаний повідомити про це клієнта і прийняти всі заходи для виконання замовлення, а саме: залучити інших фахівців або набути відповідної кваліфікації. У разі неможливості вдатися до таких заходів, агент з нерухомості зобовязаний відмовитися від виконання замовлення.

4.8 Оцінка вартості об’єкта повинна бути виконана агентами з нерухомості у відповідності до діючого законодавства, міжнародних стандартів оцінки і норм професійної етики та діяльності агента з нерухомості.

4.9 Заключний висновок агента з нерухомості щодо експертизи об’єкта нерухомості повинен відповідати вимогам, встановленим Асоціацією.

4.10 Недодержання норм професійної етики та діяльності агента з нерухомості є підставою для застосування до нього дисциплінарних стягнень.  

 

5  Атестація агентів з нерухомості

 

5.1 Право на отримання сертифікату про право здійснення діяльності з нерухомістю мають громадяни, які мають диплом державного зразка за спеціальністю “Оцінка майна. Операції з нерухомістю”, пройшли стажування в агентствах з нерухомості не менше одного року і успішно склали атестаційний іспит.

5.2 Для проведення атестації та вжиття заходів щодо притягнення агентів з нерухомості до відповідальності за порушення законодавства утворюється атестаційно-дисциплінарна комісія, яка діє згідно з затвердженим положенням.

5.3 Атестаційно-дисциплінарна комісія виконує функції, пов’язані із атестацією громадян, які мають намір займатися діяльністю з нерухомістю, здійснює дисциплінарне провадження за фактами неналежного виконання агентами з нерухомості своїх професійних обов’язків, встановлює факти порушення діючого законодавства, стандартів діяльності з нерухомістю і норм професійної етики та діяльності агента з нерухомості, приймає рішення про припинення дії сертифікатів на право здійснення діяльності з нерухомістю.

5.4 За невиконання чи неналежне виконання своїх професійних обов’язків, неодноразове порушення агентом з нерухомості законодавства на агента з нерухомості може бути накладено дисциплінарне стягнення у формі попередження або припинення дії сертифіката.

5.5 Дію сертифікатів на право здійснення діяльності з нерухомістю припиняється у разі :

-  подання заяви агента з нерухомості;

- неодноразового порушення законодавства у процесі провадження діяльності з нерухомістю;

- винесення щодо агента з нерухомості обвинувального вироку суду, який набрав чинності, за корисливий злочин;

- винесення ухвали про застосування щодо агента з нерухомості примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

- винесення постанови про припинення кримінальної справи про корисливий злочин агента з нерухомості з нереабілітуючих підстав;

- винесення рішення суду, що набрало законної сили про обмеження дієздатності агента з нерухомості, визнання його недієздатним або безвісно відсутнім, оголошення його померлим;

-  втрати агентом з нерухомості громадянства України.

5.6 Рішення про припинення дії сертифіката може бути оскаржено до суду.  

 

6  Відповідальність

 

6.1 Шкода, завдана особі внаслідок незаконних дій або невиконання чи неналежного виконання обов’язків відшкодовується агентством з нерухомості в повному обсязі.

6.2  Агентство з нерухомості має право регресу до агента з нерухомості-працівника, внаслідок вчинених винних дій якого нанесена шкода.


  Ключові слова: нерухомість, діяльність з нерухомістю, операції з нерухомістю, агентство з нерухомості, агент з нерухомості.